Pożar sadzy w Chodzieży – PORADY

pozar_sadzy

7 października 2019 roku o godzinie 17:02 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymał zgłoszenie o zapaleniu się sadzy w kominie w budynku jednorodzinnym w miejscowości Chodzież.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwierdzono, że z komina domu jednorodzinnego widać wydobywający się dym i palącą się sadzę, a wszyscy mieszkańcy wyszli na zewnątrz budynku. Działania straży pożarnej polegały w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu palącej się sadzy w kominie. Po ugaszeniu pożaru sprawdzono temperaturę na całej wysokości komina przy pomocy kamery termowizyjnej, a pomieszczenia w budynku skontrolowano miernikiem wielogazowym pod kątem obecności tlenku węgla – urządzenia nie wskazały zagrożeń. Ze względu na pożar zakazano użytkownikowi domu korzystania z pieca oraz przewodu kominowego.

W działach trwających prawie dwie godziny brały udział 3 zastępy z JRG PSP w Chodzieży.

PORADY

Pożar sadzy w kominie może spowodować pęknięcie komina i przeniesienie się ognia do wnętrza pomieszczenia. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą być przyczyną pożaru sąsiednich budynków i materiałów palnych znajdujących się w pobliżu.

Aby zapobiec tego typu zdarzeniom należy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach: wolno spalać w kotłach (piecach) wyłącznie te paliwa (materiały), do których palenisko jest przystosowane (zgodnie z instrukcją użytkowania) oraz należy systematycznie oczyszczać przewody dymowe i spalinowe (kominy).

Sposoby postępowania w razie wystąpienia pożaru przewodu kominowego:
 
Po pierwsze:

Oceń sytuację i jeżeli stwierdzisz zagrożenie dla siebie lub innych użytkowników obiektu to:

– zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu/domu,

– wyjdź na klatkę schodową/na zewnątrz i zaalarmuj sąsiadów,

– wezwij straż pożarną – wybierz numer alarmowy 112 lub 998, a po uzyskaniu połączenia spokojnie i wyraźnie powiedz: Co się pali? Gdzie się pali? Czy zagrożeni są ludzie?

– oczekuj na straż pożarną na zewnątrz / ewentualnie pomóż innym w ewakuacji.

Po drugie:

Jeżeli uważasz, że jest bezpiecznie, nie chcesz pomocy straży pożarnej i decydujesz się na samodzielne ugaszenie pożaru sadzy to można postąpić następująco (zawsze w minimum dwie osoby dorosłe):

1.    Wygasić palenisko (piec, kominek), poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, a następnie szczelnie zamknąć piec.

2.    Nie wolno gasić wodą pożaru sadzy, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowanie wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru.

3.    Obserwuj komin na zewnątrz budynku oraz wewnątrz (niższe części komina) czy nie powstają pęknięcia, którymi może wydostać się płomień.

4.    Jeżeli posiadasz i jesteś w stanie to możesz użyć sita kominowego – jest to metalowa siatka o wymiarach oczek ok. 3 x 3 mm, rozpięta na ramie stalowej o wymiarach ok. 60 x 60 cm, z dwoma metalowymi uchwytami. Wylot komina zabezpiecza się sitem, który ma za zadanie ograniczyć intensywność palenia się sadzy w kominie poprzez przyduszenie pożaru, a także zapobiegać wydostawaniu z komina palącej się sadzy. W konsekwencji chronić ma również dachy oraz pobliskie zabudowania przed zapaleniem.

5.    Sito można zastąpić mokrą płachtą, którą w czasie pożaru nakrywa się wylot przewodu kominowego. Płachtę powinno zlewać się wodą, aż do czasu wypalenia się sadzy (pamiętaj nie wlewaj wody do komina!).

Czasookresy usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (czyszczenia kominów):

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy (nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego).

W w/w obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czynności te, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia – a przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych – warto zadbać o własne bezpieczeństwo.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum JRG PSP Chodzież