S 11 – Kiedy?… Kiedy?!

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej, to powinny być faktyczne priorytety inwestycji w infrastrukturę drogową w Polsce, a nie tylko puste słowa, jak rządowe deklaracje – mówi senator Adam Szejnfeld, który wystosował do premiera Matusza Morawickiego pismo oczekując podjęcia inwestycji w zakresie budowy drogi S11, w tym obwodnicy Piła – Ujście.  

Dlaczego droga ekspresowa S11 łącząca Śląsk i Pomorze Zachodnie nie stanowi dla PiS priorytetu w rządowych planach budowy dróg ekspresowych i autostrad? Dlaczego potrzeby, w tym bezpieczeństwo, mieszkańców tej części Polski są pomijane i traktowane gorzej, niż innych rejonów kraju? – pyta w swoim piśmie do premiera Morawieckiego senator Adam Szejnfeld i dodaje: Takie postępowanie, podważa zaufanie obywateli do państwa i narusza poczucie stabilizacji. Trudno w takich warunkach też podejmować i realizować przed samorządy i przedsiębiorców plany gospodarcze w średnim i długim okresie czasu, bowiem wszyscy wiemy, że komunikacja drogowa jest ważnym „krwioobiegiem” gospodarki.

Szanowny Panie Premierze. W związku z zaniepokojeniem mieszkańców oraz władz miast, gmin, powiatów i województw, a także użytkowników drogi krajowej S11 oraz biorąc pod uwagę stanowisko Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, zwracam się do Pana Premiera z apelem o podjęcie niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie do planu najbliższych inwestycji z zakresu krajowej infrastruktury drogi ekspresowej S11 oraz budowy koniecznych na tej trasie obwodnic, w tym obwodnicy „Piła-Ujście” – napisał do premiera Mateusza Morawieckiego senator Adam Szejnfeld.

Realizacja drogi krajowej S11, została wprowadzona do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” w lipcu 2015 roku. Niestety, po powyborczej aktualizacji listy inwestycji okazało się, że duża część wcześniej planowanych inwestycji z niewiadomej przyczyny nie znalazła się na liście kluczowych projektów obecnego rządu. To podważa zaufanie obywateli do państwa – kontynuował senator Szejnfeld.

Warto przypomnieć, że droga ekspresowa S11, to nie lokalne rozwiązanie infrastrukturalne, ale konieczność w aspekcie ogólnopaństwowym, gdyż planowana trasa ma połączyć szybką i bezpieczną infrastrukturą komunikacji kołowej Kołobrzeg i Piekary Śląskie. W sumie ma liczyć ok. 550 km długości i przebiegać przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. Jej znaczenie gospodarcze będzie jednak znacznie szersze, bo będzie swym odziaływaniem obejmować co najmniej jeszcze województwa łódzkie i pomorskie.

By przystąpić do dalszych prac związanych z obejściem Piła – Ujście opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) oraz złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Niestety, dowiadujemy się ostatnio, że trwające postępowanie w tym zakresie zawieszono, co powoduje, że konieczna będzie aktualizacja materiałów, aby ponownie rozpocząć starania o DŚU.  To w praktyce na całe lata może zablokować budowę tak ważnej obwodnicy, nie tylko dla mieszkańców Piły i Ujścia, ale i dla wszytkach użytkowników ciągu komunikacyjnego drogi krajowej S11. – napisał do premiera Morawieckiego w swoim wystąpieniu senator Adam Szejnfeld.

****
„My w czasie swoich rządów realizowaliśmy swoje inwestycje w czasach największego kryzysu finansowego na świcie, a PiS rządzi w czasach koniunktury gospodarczej. Co więc PiS-owi przeszkadza realizować swoje obietnice?! Brak wiedzy, doświadczenia i kompetencji, czy co?” – pyta senator Szejnfeld

Rząd Platformy Obywatelskiej tylko w latach 2010-2015 wybudował aż 704 km autostrad. Rząd PiS w porównywalnym czasie wybudował tylko 33 km autostrad. Gdyby obecnie rządzący chcieli wybudować tyle autostrad, ile Platforma Obywatelska w poprzednich latach to zajęłoby im to 53 lata. To zresztą nie wszystko, bowiem w całym okresie rządzenia Platformy obywatelskiej w latach 2007 – 2015, koalicja oddała do użytku ponad 3.108 km dróg, w tym autostrad – ponad 883 km, dróg ekspresowych natomiast aż 1.205 km. Pozostałych dróg krajowych klasy GP oddano aż 1.010 km! Do tego należałoby dodać kilkanaście tysięcy kilometrów dróg gminnych, powiatowych, w tym „schetynówek” i wojewódzkich. Wydatki na drogi w latach 2008 – 2015, to blisko 128 miliardów złotych!

Anna Karmowska
Dyrektor Biura Senatora Adama Szejnfelda
Fot. mm

s11_kiedy1_01

s11_kiedy1_03 s11_kiedy1_02