UM Piły przeznaczył ponad 350 tys. zł na szkolenie dzieci i młodzieży

5 lutego 2020 r. zastępca prezydenta Krzysztof Szewc podpisał umowy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

To pierwsze umowy w tym roku. Większość klubów i stowarzyszeń, zainteresowanych zadaniami zleconymi przez gminę nie spełniło wymagań merytorycznych i formalnych, przez co nie mogły podpisać umów na ich realizację. Wydział Oświaty Kultury i Sportu ogłosił drugi otwarty konkurs na realizację zadań z dziedziny sportu. Więcej informacji na naszej stronie w zakładce dla organizacji pozarządowych.

Umowy podpisali:

Pilski Ludowy Klub Sportowy ,,GWDA’’
,,Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce’’
kwota: 30.000,00 zł

Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach
,,Szkolenie dzieci i młodzieży’’
kwota: 31.332,00 zł

Klub Sportowy Gwardia
,,Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce’’
kwota: 38.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars
,,Szkolenie dzieci w wieku 4-15 lat w zakresie piłki nożnej’’
kwota: 52.000,00 zł

Klub Piłkarski Piła
,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej’’
kwota: 28.200,00 zł

Klub Sportowy Basket Piła
,,Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce’’
kwota: 51.000,00 zł

Klub Sportowy SAMURAJ GOLD TEAM
,,Szkolenie dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu-jitsu’’
kwota: 26.840,00 zł

Stowarzyszenie Biegów Ulicznych
,,30. PÓŁMARATON SIGNIFITY PHILIPS PIŁA’’
kwota: 50.000,00 zł

Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile
,,Organizacja znaczących dla miasta Piła przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym’’
kwota: 11.000,00 zł

Klub Przyrodników
,,Publikacja monografii przyrodniczej miasta Piły’’
kwota: 39.107,00 zł

Łączna kwota na ww. zadania wynosi 357 479,000 zł.

Dorota Semenov
Urząd Miasta Piły

um_przeznaczyl1_01

um_przeznaczyl1_10 um_przeznaczyl1_02 um_przeznaczyl1_03 um_przeznaczyl1_04 um_przeznaczyl1_05 um_przeznaczyl1_06 um_przeznaczyl1_07 um_przeznaczyl1_08 um_przeznaczyl1_09