Weź udział w pilskim Biegu Sylwestrowym

wez_udzial_biegu

Tradycyjnie na koniec roku, na trasie od Gościńca Rębajło do OTW Płotki, odbędzie się już XI Bieg Sylwestrowy. Poniżej prezentujemy regulamin biegu:

Regulamin
XI BIEGU SYLWESTROWEGO

Organizator:
MOSiR Piła

Termin i miejsce:
31.12.2016 r. godz.11.00
Start – Gościniec Rębajło przy obwodnicy (Bydgoszcz – Szczecin)
Meta – OTW Płotki

Trasa:
Bieg zostanie rozegrany ścieżką rowerową na odcinku Rębajło – Płotki.

Dystans:
Około 3,5 km.

Uczestnictwo:
Wszyscy chętni bez ograniczenia wieku. Osoby niepełnoletnie pod opieką opiekuna prawnego.

Zgłoszenia i rejestracja:
Wszyscy uczestnicy zgłaszają się w dniu zawodów przy parkingu Gościńca Rębajło w godzinach 10:00 do 10:55.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do biegania.

Nagrody:
Pierwszych 1000 osób zgłoszonych do biegu otrzyma pamiątkowe koszulki, a na mecie medal okolicznościowy, baton, wodę mineralną oraz grochówkę z herbatą.

Inne:
Przewidziane jest ognisko.
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, a Organizator zapewnia autobus powrotny do Placu Zwycięstwa około godzinny 12:30. Startowego nie pobiera się.
Uczestnicy ubezpieczeni są w czasie trwania imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu w dniu zawodów.
Uczestnik biorący udział w imprezie nie może być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

Organizator