Rozpoczęła się rekrutacja dla dzieci, młodzieży i rodziców do Akademii Młodych Odkrywców | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Rozpoczęła się rekrutacja dla dzieci, młodzieży i rodziców do Akademii Młodych Odkrywców

Do 30 września trwa rekrutacja do projektu Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki! Dzięki inicjatywie PWSZ w Pile setki  dzieci ze szkół podstawowych będą mogły zgłębiać tajemnice świata nauki, kultury i sztuki. W tym roku z bogatego programu AMO skorzystać będą mogły nie tylko dzieci, ale także rodzice. Udział w zajęciach jest bezpłatny, uczestnicy projektu otrzymają catering. O szczegółach tegorocznej edycji mówili na konferencji prasowej rektor PWSZ w Pile, prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, który reprezentuje Uczelnię (lidera projektu), i Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, który reprezentuje Gminę (partnera projektu).

Akademia Młodych Odkrywców jest formą zabawy dla dzieci (w wieku 6-12 lat) i edukacji dla młodzieży (w wieku 14-16 lat) połączoną z propagowaniem edukacji. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy także rodziców/opiekunów prawnych. Pracownicy dydaktyczni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz specjaliści z różnych dyscyplin przygotowali dla dzieci, młodzieży i dorosłych cykl zajęć, które odbywać się będą w auli – Auditorium Maximum, w budynku Biblioteki Głównej lub w laboratoriach i pracowniach Uczelni (przy ul. Podchorążych 10), gdzie na co dzień kształcą się „prawdziwi” studenci.

- Projekt jest kontynuacją tego, co robiliśmy przez ostatnie sześć lat. Najpierw sami z rodzicami, potem dzięki projektom ministerialnym, a teraz dzięki kwocie ponad 360 tysięcy złotych możemy jeszcze więcej rzeczy w ramach AMO zaoferować. Innowacyjność tego projektu polega na tym, że jest on integracyjny pokoleniowo – poprzez uczestnictwo, dzieci, młodzieży, ich rodziców i w ramach wolontariatu nawet ich dziadków, którzy są słuchaczami Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. Projekt dla dzieci w wieku 6-12 lat głównie ukierunkowany jest na rozwój nauk matematycznych, przyrodniczych, fizycznych i języka obcego. Natomiast uczniowie w wieku 14-16 lat z różnych konkursów organizowanych przez MEN czy Prezydenta Piły mogą brać udział w zajęciach Szlifowanie Diamentów. Dla rodziców proponujemy zajęcia, gdzie dowiedzą się m.in. jak wychowywać dzieci, jak to robić skutecznie, jak to robić w formie integracyjnej. To są zajęcia bardzo potrzebne w dobie, gdzie rodzice są zaganiani, zajęci swoimi karierami, a coraz mniej czasu poświęcają na wychowanie dzieci w rodzinie. W tym projekcie jest też ukryty nasz mały cel, aby osoby, które uczestniczą w przyszłości trafiły na naszą Uczelnie, jako studenci – mówi prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Rektor PWSZ w Pile.

Partnerem projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest Gmina Piła.

- W momencie, kiedy zdecydowaliśmy się współuczestniczyć w projekcie, ani przez sekundę nie miałem wątpliwości, że będzie to sukces jeśli chodzi o dofinansowanie tego projektu, bo takich projektów jest niewiele w kraju – porównać możemy bardziej do Europy. Ponadto nasi najlepsi uczniowie z ubiegłorocznych konkursów dostali paszporty do uczestnictwa w tym programie. Rektor powiedział, że PWSZ inwestuje w przyszłych studentów, a my idziemy krok dalej i inwestujemy w nowe kadry w przyszłości dla naszych firm, które w Pile działają – dodaje Piotr Głowski, prezydent Piły.

Studenci Akademii Młodych Odkrywców w ramach zadania ODKRYWANIE TALENTÓW (6-12 lat) zostaną podzieleni na cztery grupy wiekowe. Do współpracy zaproszeni zostali Słuchacze Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w formie WOLONTARIATU będą sprawować opiekę nad najmłodszymi uczestnikami projektu.

Zajęcia odbywać się będą w soboty w wymiarze 4 h lekcyjne; w projekcie zaplanowano 9 zjazdów weekendowych, uroczystą inaugurację roku akademickiego, popularyzatorską wystawę objazdową oraz uroczyste zakończenie roku akademickiego.

Podział zajęć na trzy obszary tematyczne:

•    „Poznaj otaczający Cię świat”: 12 tematów dotyczących dziedzin: matematyczne, techniczne, fizyczne i biologiczne

•    „Kreatywny i aktywny”: 12 tematów dotyczących tematyki kreatywności i przedsiębiorczości

•    „Zrób z siebie samouka. O nauce i języku”: 12 tematów dotyczących umiejętności uczenia się i rozumienia, posługiwania się językami obcymi

W projekcie, w ramach AKADEMII RODZICA, odbywać się będą zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych, usprawniające rozwój ich kompetencji społecznych i wychowawczych oraz dotyczące świadomego wychowania. Zaplanowano następujące formy spotkań:

•    Wykłady dotyczące świadomego wychowania dzieci (9 wykładów po 4 godziny dydaktyczne)
Tematy: skuteczna komunikacja, rola rodzica, budowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec innych, zdrowy styl życia, motywowanie dzieci do nauki, krytyczna analiza komunikatów. Efektem zajęć będzie nabycie wiedzy związanej z wychowaniem dziecka, stymulowaniem rozwoju i rozbudzaniem jego ciekawości poznawczej.

•    Zajęcia integracyjne rodziców z dziećmi (3 zjazdy po 4 godziny dydaktyczne, w grupach po ok. 13 osób)
Tematyka: „Jesteśmy. Tworzymy” – techniki twórczego myślenia i działania, „Nasza rodzina” – tworzenie więzi rodzic-dziecko i budowanie zaufania, „Rodzinne tańce i piosenki” – współpraca w grupie przy pomocy metod aktywizujących.

•    Spotkania grupowe (3 zjazdy po 3 godziny dydaktyczne, w grupach po ok. 13 osób).
Tematyka: warsztaty i ćwiczenia rodziców z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki, omówienie problemów i możliwych rozwiązań.

W ramach zadania SZLIFOWANIE DIAMENTÓW, uczniowie w wieku 14-16 lat, którzy zakwalifikowali się, co najmniej do etapu rejonowego konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanego przez Kuratorium Oświaty lub którzy zostali laureatami konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (przyroda, chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanych przez Gminę Piła wezmą udział w cyklu zajęć obejmujących dwa komponenty:

- tematykę z zakresu dziedzin matematyczno-fizycznych – 9 spotkań, realizowanych w soboty, w wymiarze 6 h; zajęcia poprowadzi prof. nadzw. dr hab Stanisław Różański, kierownik Pracowni Matematyki, Fizyki i Chemii w PWSZ w Pile, dr hab. nauk fizycznych, autor ponad 30 art. naukowych z listy filadelfijskiej, laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w konkursie eNgage (2014), laureat licznych nagród i wyróżnień w zakresie propagowania nauki;

- tematykę doradztwa zawodowego i kształtowania kariery – 5 spotkań w wymiarze 3 h; zajęcia poprowadzi doradca zawodowy i personalny, specjalista ds. przedsiębiorczości.

Terminy

o    Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych online: od 10 do 30 września 2018 r. Przez zakładkę Rekrutacja na stronie internetowej amo.pwsz.pila.pl

o    Informacja o wynikach rekrutacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej): do 5 października 2018 r.

o    Składanie w biurze projektu pisemnych deklaracji uczestnictwa wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi ubieganie się o przyznanie punktów preferencyjnych: od 8 do 12 października 2018 r.

o    Uroczysta inauguracja roku akademickiego: 25 października 2018 r. (czwartek), godz. 16.00

o    Pierwszy zjazd: 27 października 2018 r. (sobota)

o    Szczegółowy harmonogram zajęć: do dnia 21 października 2018 r.

Projekt „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Sebastian Daukszewicz

rozpoczela_sie_rekrutacja00

rozpoczela_sie_rekrutacja04 rozpoczela_sie_rekrutacja01 rozpoczela_sie_rekrutacja02 rozpoczela_sie_rekrutacja03