Casus pilskiego stadionu żużlowego – zdanie drugiej strony

Casus_pilskiego_stadionu

Gorąca atmosfera wokół pilskiego stadionu żużlowego się nie ochłodziła. Widmo zniknięcia ze sportowej mapy Piły najpopularniejszej dyscypliny (czyt. ŻUŻLA), w kontekście 25-krotnego podniesienia kosztów dzierżawy bulwersuje nie tylko kibiców czarnego sportu, ale również wielu, którym żużel nie jest „aż” tak bliski. Poznaliśmy zdanie włodarzy Victorii Piła, a teraz poznajmy wyjaśnienia pilskiego MOSiR-u i Urzędu Miasta:  

Mając na uwadze pojawiające się informacje w sprawie zmiany zasad najmu obiektu sportowego zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej informujemy, że podjęte decyzje mają na celu uporządkowanie zasad wspierania klubów sportowych oraz promocji miasta poprzez sport.

Przygotowywane zmiany są efektem między innymi wniosków klubów sportowych i przedstawicieli mediów. Szczególny wpływ na to miała postawa władz Klubu Żużlowego Victoria Piła, który nie informował w sposób wyczerpujący o wielkości środków publicznych przekazywanych na rzecz pilskiego żużla.

Nowelizacja ma z jednej strony pokazać rzeczywiste koszty utrzymania infrastruktury – w tym konkretnym przypadku obiektu sportowego dedykowanego prawie wyłącznie jednemu klubowi. Koszty te w przypadku stadionu żużlowego wynoszą około 700 tys. zł. W ich skład wchodzą m.in. bieżące koszty utrzymania, remonty, inwestycje, podatki i opłaty. Zaproponowana klubowi na rok 2015 opłata pokrywa więc nadal poniżej 50% rzeczywistych kosztów utrzymania obiektu.

Z drugiej strony klub wpierany jest w ramach pieniędzy pozyskiwanych z budżetu Miasta na promocję poprzez sport oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Łącznie podatnicy pilscy w ten sposób przekazują na żużel około 950 tys. zł. Kwota ta na tle wpływów od pozostałych sponsorów (deklarowanych przez władze klubu na poziomie 300 tys. zł) nie znajduje w naszej ocenie adekwatnego odzwierciedlenia w sposobie promowania miasta – sponsora zarówno na stadionie w Pile jak i podczas wyjazdów drużyny.

Przygotowywana propozycja zmian zostanie przedstawiona pilanom i klubom sportowym na początku przyszłego roku. Zakładamy, po urealnieniu strony kosztowej – zwiększenie kwoty przeznaczonej na promocję miasta poprzez sport, dokładne określenie zasad pozyskiwania tych środków przez kluby i jeszcze bardziej szczegółowe wymagania dotyczące realizowanych działań promocyjnych. Propozycja pełnego wskazywania kosztów i przychodów klubów sportowych wynikających ze współpracy z samorządem ma również odbicie we wskazaniach pokontrolnych wielu organów kontroli państwa.

Zmiana dla klubów stosujących transparentną politykę finansową, promocyjną i etyczną okaże się z pewnością korzystna.

Warto przypomnieć również, że na działalność sportową wydajemy z budżetu Miasta łącznie około 8 mln złotych (w tym utrzymanie obiektów, wydarzenia sportowe). Docelowo większa część środków będzie przekazywana na sport dzieci i młodzieży.

Oczekujemy również, że kluby będą traktowały środki publiczne jedynie, jako uzupełnienie budżetu, a nie zasadniczą podstawę funkcjonowania klubu. Wyłącznie od umiejętności włodarzy klubów zależy bowiem ich los i rozwój.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
UM w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *