Miły gest przedstawicieli mieszkańców Koszyc

Prezydent Piotr Głowski spotkał się z przedstawicielami mieszkańców Osiedla Koszyce. Podczas rozmowy mieszkańcy podziękowali Prezydentowi za skuteczną interwencję i zaangażowanie się na rzecz pozytywnego rozwiązania konfliktu dotyczącego budowy na tym osiedlu masztu telefonii komórkowej.

Jak informowaliśmy we wcześniejszym komunikacje interwencja Prezydenta poskutkowała odpowiedzią inwestora, w której czytamy między innymi: „informujemy, że po przeanalizowaniu naszych planów inwestycyjnych, informacji uzyskanych podczas wspólnego spotkania oraz przesłanych przez Państwo ewentualnych innych, możliwych lokalizacji posadowienia stacji bazowej, w chwili obecnej podjęliśmy decyzję iż odstępujemy od realizacji w/w inwestycji.”

Prezydent przypomniał gościom, że wobec narastającego konfliktu pomiędzy Inwestorem, mieszkańcami oraz defensywnej postawy Starostwa Powiatowego, które było organem właściwym w zakresie wydania pozwolenia i budowy przez  Polkomtel stacji bazowej telefonii komórkowej na Osiedlu Koszyce włączył się w proces, negocjując z Inwestorem rozwiązania alternatywne. Od kwietnia 2015 roku Urząd Miasta Piły kilka razy podejmował inicjatywy mające na celu pogodzenie interesów mieszkańców i  Inwestora.

Bartosz Mirowski

mily_gest_przedstawicieli00

mily_gest_przedstawicieli02 mily_gest_przedstawicieli01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *