Odbyła się II Sesja Rady Powiatu w Pile

Nietypowo, bo w poniedziałek 15 grudnia o godzinie 15.00 rozpoczęła się II Sesja Rady Powiatu w Pile, podczas której m.in. ustalono wynagrodzenie dla Starosty Pilskiego. Franciszek Tamas według podjętej większością głosów uchwały będzie otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 12 362 zł. Poznaliśmy również składy komisji stałych i ich przewodniczących.

Na kwotę 12 362 zł wynagrodzenia dla Franciszka Tamasa składa się: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6 200 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 2 100 zł.,dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1240 zł., dodatek specjalny w wysokości 34 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 822 zł.  W sprawie wyboru stałych Sekretarzy obrad Rady Powiatu w Pile stałymi Sekretarzami obrad wybrani zostali: Marta Kubiak i Agnieszka Mrotek. Kolejne punkty miały być formalnością.

Jednak jak się okazało był problem z podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile. W skład Komisji wchodzą radni reprezentujący wszystkie Kluby. Po zgłoszeniu kandydatów przez Stefana Piechockiego: Mariana Madeja, jako przewodniczącego, Martę Kubiak, Henryka Stokłosę, Agnieszkę Mrotek głos zabrał Marian Martenka, który poinformował, że Klub PO nie zgłasza żadnego kandydata do tej komisji.

– Dobrym zwyczajem, który panował chyba podczas wszystkich kadencji było to, że przewodniczącym komisji rewizyjnej był ktoś z klubu opozycyjnego. Skro przewodniczącym ma być przedstawiciel klubu koalicyjnego uważamy, że udział nasz w tej komisji nie ma sensu – mówił przy tym punkcie Marian Martenka z PO. Po przerwie przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wasiak poinformował o utworzeniu Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości a stanowisko przewodniczącej zaproponowano radnej Magdalenie Zgiep- Porzucek. Mimo to radni Platformy Obywatelskiej pozostali przy swoim stanowisku.  Ostatecznie radni zdecydowali, że na obecną chwilę komisja rewizyjna będzie liczyć cztery osoby: Magdalena Zgiep- Porzucek (PIS) – przewodnicząca, Marian Madej (PS), Henryk Stokłosa (PS) i Agnieszka Mrotek (PSL).

Co dalej w takiej sytuacji, gdy nie będzie rozstrzygnięcia w głosowaniu tej komisji? Być może wojewoda uchyli uchwalę lub wezwie do usunięcia naruszenia prawa, jako organ nadzoru nad uchwałami Rady Powiatu, co jednak nie musi być pewne, gdyż zdaniem wielu osób radni PO dopuścili sie obstrukcji i wykorzystania swoich uprawnień, jako klub radnych niezgodnie z przyjętymi zasadami prawnymi.

Kolejne punkty Sesji przebiegły już bez emocji. Poznaliśmy członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pile oraz ich przewodniczących, którymi zostali: Krzysztof Pabich (Komisji Budżetu i Infrastruktury), Przemysław Pochylski (Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa) oraz Agnieszka Mrotek (Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska).

Warto wspomnieć, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo od Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięciu mandatu radnego Tadeusza Perlińskiego, który został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza Wyrzyska.  Jego miejsce ma zająć Almuetaz Bellah Nasrullah, nazywany przez swoich pacjentów doktorem Mutazem. Radni również zdecydowali, że obrady Sesji Rady Powiatu będą się odbywać o godzinie 15.00.

Na zakończenie Sesji była okazja podzielnia się opłatkiem i złożenie sobie życzeń Bożonarodzeniowych.

Komisja Budżetu i Infrastruktury
1. Krzysztof Pabich – przewodniczący
2. Marcin Borowicz
3. Zdzisława Bosak
4. Tomasz Bugajski
5. Robert Judycki
6. Marta Kubiak
7. Marian Madej
8. Marian Martenka
9. Stefan Piechocki
10. Przemysław Pochylski
11. Zbigniew Przeworek
12. Roman Sobieszczyk
13. Kazimierz Wasiak
14. Grzegorz Wądołowski
15. Jerzy Wiesiołek

Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
1. Przemysław Pochylski – przewodniczący
2. Maria Augustyn
3. Marcin Borowicz
4. Zdzisława Bosak
5. Robert Judycki
6. Janusz Kubiak
7. Agnieszka Magnucka
8. Marian Martenka
9. Krzysztof Pabich
10. Stefan Piechocki
11. Henryk Stokłosa
12. Kazimierz Sulima
13. Grzegorz Wądołowski
14. Stanisław Wełniak

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Agnieszka Mrotek – przewodnicząca
2. Maria Augustyn
3. Janusz Kubiak
4. Marta Kubiak
5. Mirosław Pierko
6. Zbigniew Przeworek
7. Roman Sobieszczyk
8. Stanisław Wełniak
9. Jerzy Wiesiołek
10. Magdalena Zgiep – Porzucek

Przewodniczącą zwoływanej doraźnie komisji statutowo – regulaminowej została Agnieszka Magnucka.

(SE)

odbyla_sie_sesja10

odbyla_sie_sesja43 odbyla_sie_sesja11 odbyla_sie_sesja12 odbyla_sie_sesja13 odbyla_sie_sesja14 odbyla_sie_sesja15 odbyla_sie_sesja16 odbyla_sie_sesja17 odbyla_sie_sesja18 odbyla_sie_sesja19 odbyla_sie_sesja20 odbyla_sie_sesja21 odbyla_sie_sesja22 odbyla_sie_sesja23 odbyla_sie_sesja24 odbyla_sie_sesja25 odbyla_sie_sesja26 odbyla_sie_sesja27 odbyla_sie_sesja28 odbyla_sie_sesja29 odbyla_sie_sesja30 odbyla_sie_sesja31 odbyla_sie_sesja32 odbyla_sie_sesja33 odbyla_sie_sesja34 odbyla_sie_sesja35 odbyla_sie_sesja36 odbyla_sie_sesja37 odbyla_sie_sesja38 odbyla_sie_sesja39 odbyla_sie_sesja40 odbyla_sie_sesja41 odbyla_sie_sesja42

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *