Program, który wspiera rodziny wielodzietne

Mając na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechnianie działań na rzecz wzmacniania jej kondycji, wspierania rodzin wielodzietnych, budowania przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji, zachęcania rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego, wprowadzono „Wielkopolską Kartę Rodziny”. Wkrótce do tego programu, którym objęte są rodziny 3+ przystąpi Gmina Piła.

16 stycznia na zaproszenie senatora Mieczysława Augustyna Piłę odwiedziła Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która odbyła spotkanie poświęcone polityce prorodzinnej, a w szczególności Karcie Dużej Rodziny. Pani Wiceminister przedstawiła praktyczne zastosowania Ustawy o Karcie Dużej Rodziny, która niedawno weszła w życie – korzyści z niej płynące dla rodzin wielodzietnych.

– Obecnie obowiązuje Ustawa, będąca filarem programu, który daje stabilizację, wsparcie, daje szacunek rodzinom wielodzietnym. Można powiedzieć, że jest to jeden z nielicznych programów, który łączy wszystkie instytucje, firmy z różnych branż. Od stycznia są dostępne również ulgi na kolei, bezpłatne wejścia do Parków Narodowych. Program rozwija się dynamicznie, coraz więcej partnerów doń przystępuje. Również umowy z partnerami handlowymi mogą zawierać wojewodowie. Zależy nam również, aby samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie ją rozwijały – mówi wiceminister Pracy i Polityki Społecznej – Małgorzata Marcińska.

Program „Wielkopolskiej Karty Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 r. i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Karta ta uprawnia posiadaczy do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w Programie.

Dostrzegamy, że to wsparcie musi dotyczyć wielu jej aspektów i takiego poczucia, że rodzina to podmiot najważniejszy w budowaniu polityki społecznej. Dzisiaj „Wielkopolska Karta Rodziny” skierowana jest do rodzin dużych. Są plany, aby objąć tą kartą rodziny, które wychowują dziecko lub osobę niepełnosprawną, rodziny które opiekują się osobami starszymi zależnymi. Przeprowadzimy konkurs ofert pomocy społecznej na upowszechnianie programu. Od 1 marca zapraszamy dzięki Karcie na rodzinne podróżowanie po Wielkopolsce (ulgi kolei wielkopolskich i przewozów regionalnych) – mówi Aleksandra Kowalska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dane na dzień 31.12.2014 r.: 37 podpisanych Porozumień, 2.626 sztuk wydanych kart, 495 rodzin, które otrzymało Kartę, 943 rodziców posiadających Kartę, 1683 dzieci posiadających Kartę, 12 gmin, w których rodziny otrzymały kartę.

Wkrótce Gmina Piła podpisze Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim w tym zakresie, tak aby pilskie rodziny otrzymały również tą kartę. Przypomnijmy, że na terenie Gminy Piła realizowany jest Program „Rodzina Trzy Plus”. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu „Rodzina Trzy Plus” jest posiadanie Karty Dużej Rodziny. Kartą można posługiwać się nie tylko na terenie Piły, ale także w całym kraju korzystając z oferty partnerów programu rządowego i pilskiego.

– Mamy już ponad 500 rodzin, które zgłosiły się z prośbą o wydanie miejskiej Karty Dużej Rodziny. To jest 2400 kart. Nasza karta miejska jest ogólnokrajową, a za chwilę odbierzemy drugą, wojewódzką. To jest kwestia najbliższych tygodni – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” stał się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług, pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.

Sebastian Daukszewicz

program_ktory_wspiera01

program_ktory_wspiera02 program_ktory_wspiera03 program_ktory_wspiera04 program_ktory_wspiera05 program_ktory_wspiera06 program_ktory_wspiera07 program_ktory_wspiera08 program_ktory_wspiera09 program_ktory_wspiera10 program_ktory_wspiera11 program_ktory_wspiera12 program_ktory_wspiera13 program_ktory_wspiera14 program_ktory_wspiera15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *