Zaangażowanie społeczności lokalnej do realizacji działań

Miasto Piła na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego w 2014 roku ze Stowarzyszeniem Centrum PISOP z Leszna prowadzi działania wspierające organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z terenu miasta Piły i subregionu pilskiego tj. powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego, w ramach projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa”, realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 2 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie ze zwycięzcami II edycji Konkursu Mikrodotacji z terenu subregionu pilskiego, którzy już podjęli lub podejmą wkrótce zgłoszone inicjatywy.

W ramach Konkursu można było pozyskać dofinansowanie na działania społeczne, oddolne mieszczące się w sferze pożytku lub na rozwój młodych organizacji pozarządowych, które potrzebują wsparcia w początkowym okresie swojej działalności. Maksymalna kwota dofinansowania to 5000 zł.

W drugiej edycji złożono ogółem 563 projekty konkursowe, w tym 98 z subregionu pilskiego, z czego 12 projektów z Piły. Dofinansowanie otrzymało 160 projektów, w tym 19 z subregionu pilskiego, z czego 4 projekty z Piły. Są to:

– „Być, widzieć, doświadczać – najlepsza nauka” – wycieczki edukacyjne połączone z warsztatami i piknikiem integracyjnym. „Być, widzieć, doświadczać – najlepsza nauka”.

– „Pomóż mi zrobić to samemu” – Warsztaty sensoryczno-plastyczne wprowadzające w świat pedagogiki Marii Montessori. „Pomóż mi zrobić to samemu”.

– ABC MAŁEGO CIEKAWSKIEGO – doświadczanie świata w naturze. Mały Kolumb.

-Pilska grupa proobrona – Warsztaty Krav Maga Level I Fundacja „BEAR”.

Listy gratulacyjne za zwycięstwo w konkursie Mikrodotacji i dołączenie do grona Wielkopolskiej Wiary wręczył Piotr Głowski, prezydent Piły.

(SE)

zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej01

zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej02 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej03 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej04 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej05 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej06 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej07 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej08 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej09 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej10 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej11 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej12 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej13 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej14 zaangazowanie_spolecznosci_lokalnej15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *