Edukacja z kalendarzami | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Edukacja z kalendarzami

  W miesiącu grudniu 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili akcję edukacyjną w szkołach na terenie powiatu chodzieskiego, polegającą na spotkaniach podczas rad pedagogicznych oraz zajęciach i prelekcjach z uczniami.

  Spotkania strażaków ze społecznością szkolną ukierunkowane były również na główne zasady bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących okresu grzewczego. Demonstrowano działanie autonomicznych czujek tlenku węgla / dymu, przekazywano informacje o zagrożeniach ze strony tlenku węgla w ramach prowadzonej kampanii społecznej KG PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz zapoznawano z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Spotkania były również doskonałą okazją na przekazanie informacji o konkursach organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

  Na zakończenie spotkań przekazano każdej placówce kalendarze Komendy Głównej PSP na rok 2019, na odwrocie którego zamieszczone są informacje dotyczące konkursów przeciwpożarowych. Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi, a także jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

  Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:36802

  Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
  Zdjęcia: archiwum JRG

  edukacja_z_kalendarzami01

  wigilijna_wizyta_mundurowych06 edukacja_z_kalendarzami02 PSP 2019 PLAKATOWY.indd edukacja_z_kalendarzami04 II str kalendarza br¹z .cdr edukacja_z_kalendarzami06 edukacja_z_kalendarzami07 edukacja_z_kalendarzami08 edukacja_z_kalendarzami09