Praktyki zawodowe kadetów z Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu w Komendzie PSP w Chodzieży

W dniach od 4 do 29 marca 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży praktyki zawodowe odbywają kadetki i kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Praktyki zawodowe są jednym z ostatnich etapów dwuletniej nauki strażaków w poznańskiej szkole.

 

Po pozytywnym ukończeniu praktyk, zaliczeniu przedmiotów w szkole oraz złożeniu egzaminu końcowego kadeci ukończą szkołę z stopniem młodszego aspiranta i rozpoczną służbę w jednostkach PSP na terenie całego kraju. W chodzieskiej jednostce każdego dnia 2 kadetów zapoznaje się z codzienną służbą. Biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w ramach podstawowej obsady podziału bojowego, ćwiczeniach oraz szkoleniach odbywających się w ramach służby.

 

Opracowanie mł. kpt. Braszak Bartłomiej

Zdjęcia: mł. kpt. Braszak Bartłomiej, st. kpt. Nowak Maciej