Przedłużony termin naboru wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

przedluzony_termin

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. tego typu wniosków.

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na:  www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 l ub w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/zmiana-ogloszenia-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-z-dnia-1-wrzesnia-2020.html .

szydłowo.pl