Wielkopolskie święto turystyki

27 września w Pile odbyły się wielkopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki.

Ustanowiony on został przez Światową Organizację Turystyki w celu uświadomienia znaczenia turystyki i jej wpływu na wartości społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. To najważniejsze, cykliczne święto branży turystycznej obchodzone jest na świecie od 1979 r., zawsze 27 września. Organizatorami wielkopolskich obchodów są samorząd województwa wielkopolskiego, miasto Piła oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”.

Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest jako święto ludzi, którzy związani są z turystyką zarówno zawodowo, jak i w ramach szeroko pojętej działalności społecznej. To doskonała okazja do integracji przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i środowiska turystycznego.

Tegorocznemu Światowemu Dniu Turystyki, którego oficjalne obchody odbyły się również 27 września br. w New Delhi (Indie), przyświeca hasło: „Turystyka i praca: lepsza przyszłość dla wszystkich”.

– Wybór motywu przewodniego podkreśla rolę turystyki, jako gałęzi światowej gospodarki, kreującej miejsca pracy i wzmacniającej potencjał ekonomiczny destynacji turystycznych. Ekonomiczny wymiar turystyki sprawia, iż jest ona szansą na lepszą przyszłość i jakość życia dla wielu społeczeństw. W wielu regionach na świecie zatrudnienie w sektorze turystycznym daje kobietom, młodym ludziom oraz mieszkańcom terenów wiejskich stałe źródło dochodów, a tym samym umożliwia zabezpieczenie potrzeb osobistych i osób najbliższych oraz lepsze włączanie się w globalne społeczeństwo. Zdajemy sobie sprawę z prawdziwego potencjału turystyki, zarówno jako generatora miejsc pracy, jak i czynnika zrównoważonego rozwoju. Kluczem są tu możliwości podjęcia godnej pracy oraz rozwoju umiejętności zawodowych. Dobrze zarządzany, ciągły rozwój sektora wiąże się z niezliczonymi możliwościami i pozwoli turystyce sprostać globalnej odpowiedzialności i włączeniu społecznemu. Żadna gospodarka, aktywność społeczna czy ludzka nie rozwija się w izolacji. Z tego powodu samorządy, organizacje turystyczne i przedsiębiorcy z branży powinni coraz mocniej współpracować ze sobą, by zarządzać turystyką w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, by zagwarantować jak najlepsze wykorzystanie jej ogromnego potencjału – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Wielkopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki mają w naszym regionie wieloletnią tradycję. Organizowane są każdego roku na przełomie września i października przez departament sportu i turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we współpracy z partnerami lokalnymi. Do tej pory obchody odbyły się w różnych rejonach Wielkopolski, w tym, w ostatnich latach, w Gnieźnie (2016 r.), Czarnkowie (2017 r.) i Międzychodzie (2018 r.).

– Dni turystyki są okazją do spotkania i integracji całego środowiska turystycznego Wielkopolski, podsumowania mijającego roku oraz wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość. Do udziału w obchodach zapraszani są reprezentanci środowisk, dla których ważny jest rozwój turystyki i promocja Wielkopolski, a więc m.in. przedstawiciele
samorządu województwa wielkopolskiego, stowarzyszeń i organizacji turystycznych  współpracujących z samorządem wojewódzkim (m.in. lokalnych organizacji turystycznych, wielkopolskich oddziałów PTTK), wielkopolskich uczelni kształcących kadry dla turystyki, branży turystycznej, samorządów lokalnych, a także władze i członkowie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, publicyści krajoznawczy oraz inne podmioty i osoby odgrywające znaczącą rolę w popularyzowaniu turystyki – mówi Tomasz Wiktor, dyrektor departamentu sportu i turystyki UMWW, prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

W tym roku partnerami samorządu wojewódzkiego, jeśli chodzi o organizację obchodów, były miasto Piła i Lokalna Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”.

– Motyw przewodni naszego święta to turystyka rowerowa, która ma w naszym regionie ogromny potencjał rozwoju, przede wszystkim ze względu na ciągły rozwój infrastruktury. Systematycznie przybywa nam ścieżek rowerowych, nie tylko w Pile, ale w całym subregionie. Mamy również wiele osób, zrzeszonych w różnych organizacjach i klubach oraz niezrzeszonych, dla których turystyka rowerowa to prawdziwa pasja. Dlatego poprosiliśmy Jana Balcerzaka, wiceprezesa zarządu oddziału PTTK w Pile, organizatora słynnych już „Sobót na dwóch kółkach” o prezentację rowerowego centrum północnej Wielkopolski, czyli naszego subregionu – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Podczas tegorocznych obchodów Jacek Bogusławski, w imieniu samorządu wojewódzkiego, wręczył Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” wieloletniemu Kierownikowi Katedry Turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz cenionemu w kraju ekspertowi w dziedzinie turystyki – prof. dr hab. Grzegorzowi Gołembskiemu.

Rozstrzygnięto również regionalny etap XVII edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”, przeprowadzony przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Nominacje do etapu ogólnopolskiego certyfikatu POT 2019 otrzymali: Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie i Dni Twierdzy Poznań. Nominację do certyfikatu internautów otrzymał Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie, nominację do certyfikatu specjalnego – Trakt Królewski w Gnieźnie, a wielkopolską nominację do ogólnopolskiego konkursu o złoty certyfikat POT otrzymał Szlak Piastowski.

Na zakończenie obchodów uczestnicy mogli zwiedzić wybrane atrakcje Piły. Zwiedzanie przewidziano na trzech alternatywnych trasach: trasa nr 1 – ZIEMIA (spacer „Śladami zaginionego miasta”), trasa nr 2 – POWIETRZE (lotnisko w Pile, Pilskie Muzeum Wojskowe), trasa nr 3 – KOSMOS (Centrum Zastosowań Światła, Baza Badawcza Lunares).

red

wielkopolskie_swieto_turystyki1_01

wielkopolskie_swieto_turystyki1_04 wielkopolskie_swieto_turystyki1_02 wielkopolskie_swieto_turystyki1_03