Jubileusz reaktywacji Pilskiego Bractwa Kurkowego „Tarcza”

18 czerwca odbyły się obchody Jubileuszu XX-lecia reaktywacji Pilskiego Bractwa Kurkowego „Tarcza” oraz 241. rocznica powstania Bractwa Kurkowego w Pile. Jubileusz był połączony z turniejem strzeleckim o godność Króla Kurkowego Zielonoświątkowego A.D. 2016 Pilskiego Bractwa Kurkowego „Tarcza”. Nowym Królem został  Brat Bogdan Walkowiak.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia brackie. Dekoracji dokona Prezes Zjednoczenia KBS RP – Brat Adam  Marian Gołembowski

1. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Zjednoczenia KBS RP otrzymują:
1. Henryk Tadeusz STOKŁOSA
2. Jan Michał KUBACKI
3. Eugeniusz OSESEK

2. Krzyż Komandorski z MIECZAMI Zjednoczenia KBS RP otrzymują:
1. Andrzej MAKOWSKI
2. Czesław MARAS
3. Zenon SCHULZ

3. Krzyż Komandorski Zjednoczenia Zjednoczenia KBS RP otrzymuje:
1. Bogumił Słupiński

4. Krzyż Oficerski Zjednoczenia Zjednoczenia KBS RP otrzymują:
1. Czesław JOPEK
2. Jacek WOŹNIAK
3. Marian GIEŁCZYK
4. Mariusz DROŻDŻ
5. Cezary ŁYSANOWICZ
6. Mariusz MAŁACHOWSKI
7. Robert PIWAR

5. Krzyż Rycerski Zjednoczenia Zjednoczenia KBS RP otrzymuje
1. Marcin ROGOZIEWICZ

– Na nasz jubileusz przybyły liczne Bractwa z naszego okręgu, wielu gości z życzeniami. To miłe. Warto podkreślić, że uroczystość rozpoczęła msza święta na pilskiej strzelnicy, a następnie podczas uroczystości nasi Bracia otrzymywali różne odznaczenia. Ja wspólnie z dwoma Braćmi, tj. z Janem Michałem Kubackim i Henrykiem Stokłosą otrzymałem bardzo wysokie odznaczenie – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Zjednoczenia KBS RP – mówi Eugeniusz Osesek, prezes PBK „Tarcza”. – Dziś również przyjęliśmy w swoje szeregi nowego Brata. Chcielibyśmy, aby było nas więcej. Aby u nas być, trzeba być pasjonatem. Może nie tylko musi być chęć do strzelania, ale także – a może przede wszystkim – trzeba kierować się ideą Bractw Kurkowych, które są organizacjami patriotycznymi.  Czego należy nam życzyć? Przede wszystkim zdrowia, nadal w myśl naszego hasła „ćwiczyć oko i dłonie w Ojczyźnie obronie”, doskonalenia naszych umiejętności strzeleckich.

Poniżej wyniki strzelań sobotniego turnieju

Strzelanie do Tarczy Królewskiej PBK „TARCZA”
I miejsce – Bogdan Walkowiak, PBK „Tarcza”
II miejsce – Jan Michał Kubacki, PBK „Tarcza”
III miejsce – Henryk Stokłosa, PBK „Tarcza”

Strzelanie do Tarczy Brackiej PBK „TARCZA”
I miejsce – Piotr Baranowicz, KBS Wieleń
II miejsce – Wojciech Bierkiewicz, BK Poznań
III miejsce – Tadeusz Marciniak, Gród Przemysława

Strzelanie do Tarczy Jubileuszowej PBK „TARCZA”
I miejsce – Bogdan Gajewski, BS Wągrowiec
II miejsce – Zdzisław Kaczmarek, BK Swarzędz
III miejsce – Jarosław Nowicki, BKS Wieleń

Strzelanie do Tarczy Okolicznościowej Starosty Pilskiego
I miejsce – Zbigniew Sadowski, IC Piła
II miejsce – Zdzisław Kaczmarek, BK Swarzędz
III miejsce – Eugeniusz Richter, BK Zbąszynek

Strzelanie do Tarczy Okolicznościowej Prezydenta Miasta Piły
I miejsce –  Leszek Rossa, BK Wieleń
II miejsce – Paweł Sergiew, sympatyk
III miejsce – Krzysztof Radeberg, BK Czarnków

Strzelanie do zapadek
I miejsce – Zenon Schulz, PBK „Tarcza”
II miejsce – Zbigniew Sadowski, IC Piła
III miejsce – Zdzisław Kaczmarek, BK Swarzędz

Strzelanie do Tarczy punktowej PBK „Tarcza”
I miejsce – Zbigniew Sadowski, IC Piła
II miejsce – Zdzisław Kaczmarek, BK Swarzędz
III miejsce – Paweł Sergiew, sympatyk

Strzelanie z pistoletu sportowego kal. 5,6 mm
I miejsce – Zenon Schulz, PBK „Tarcza”
II miejsce – Jarosław Urban, sympatyk
III miejsce – Michał Matkowski, sympatyk

Strzelanie do Kura
I miejsce – Wojciech Wierkiewicz, BK Poznań
II miejsce – Wiesław Łyczkowski, BK Poznań
III miejsce – Jacek Woźniak, PBK „Tarcza”

Strzelanie o Puchar Prezesa Zjednoczenia Bractw Strzeleckich RP – dzieci i młodzieży
I miejsce – Maciej Grot, sympatyk
II miejsce – Kinga Janowska, sympatyk
III miejsce – Filip Gryl, sympatyk
IV miejsce – Zuzanna Świerkula, sympatyk
V miejsce – Tomasz Buda, sympatyk
VI miejsce – Piotr Buda, sympatyk

A oto jak przedstawia się rys historyczny Bractw Kurkowych.

Z zachowanych dokumentów wynika, że w 1246 r. istniało już „Nadreńskie Bractwo Strzeleckie”. Najstarsze w Polsce i należące do najstarszych w Europie jest Bractwo Kurkowe w Poznaniu. Powstało ono w 1253 roku, po nadaniu prawa magdeburskiego przez księcia Przemysława miastu Poznań. Wybuch II wojny światowej, 1 września 1939 r., przerwał działalność wszystkich polskich bractw kurkowych. Rozpoczął się najtragiczniejszy okres w dziejach Narodu polskiego. Miliony Polaków straciło życie w obronie ojczyzny, w obozach koncentracyjnych i syberyjskich łagrach, a także w obozach jenieckich i w obozach pracy przymusowej. Wśród nich także członkowie bractw strzeleckich. Powojenne władze państwowe nie pozwalały na rejestrację stowarzyszeń strzeleckich. Jedynym, którym udało się reaktywować przedwojenne tradycje strzeleckie, było bractwo krakowskie, które przyjęło nazwę Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie. Dopiero zmiany polityczne, które nastąpiły po 1989 r. umożliwiły odrodzenie się wielowiekowej tradycji Bractw Kurkowych w Polsce. Dzisiaj jest ich 121, czyli dopiero 50% tego, co mieliśmy w Polsce przed II wojną światową.

Do tych 121 reaktywowanych należy również Pilskie Bractwo Kurkowe „Tarcza”. Historia powstania bractwa sięga roku 1775, kiedy to w wyniku I rozbioru Piła znalazła się pod panowaniem króla pruskiego. Dlatego też wśród ówczesnych członków pilskiego bractwa przewijają się nazwiska tak polskie, jak i niemieckie. Pierwszą siedzibą był Dom Strzelecki wraz ze strzelnicą przy ulicy Poznańskiej wówczas droga Ujska. W 1896 r. bractwo kupiło teren pod budowę nowego domu przy ul. Chopina. Władze miasta natomiast podarowały bractwu łąkę, którą obsadzono drzewami i na jej terenie sporządzono strzelnicę. Nowa budowla była imponująca.

W 1992 roku miłośnicy strzelectwa sportowego skupieni przy Okręgowym Związku Strzelectwa Sportowego w Pile podjęli działania zmierzające do tworzenia bractwa kurkowego w Pile. Ta grupa sympatyków idei strzeleckich bractw kurkowych wystąpiła do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu o zgodę na rejestracje bractwa, jako stowarzyszenia. Po uzyskanie zgody w styczniu 1996 r. zwołano pierwsze Walne Zgromadzenie, które przy obecności 19 braci odbyło się 28 kwietnia 1996 r. w siedzibie Holdingu „Farmutil HS” w Pile. Pierwszym prezesem bractwa wybrany został senator Henryk Stokłosa, a jego zastępcą brat Jan Michał Kubacki.

Wśród działalności statutowych pilskiego bractwa wymienić należy organizowanie czterech dorocznych strzelań:

–  o godność Króla Trzeciomajowego,

– o godność Króla Zielonoświątkowego,

– o godność Króla Żniwnego, a w listopadzie o godność Króla Niepodległościowego, wypełniając tym samym przekaz historycznego hasła polskich bractw kurkowych, znajdującego się także na sztandarze Pilskiego Bractwa Kurkowego „Tarcza”: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.

Od 1997 r. Pilskie Bractwo Kurkowe „Tarcza” jest członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, utrzymując aktywne kontakty z innymi bractwami nie tylko z Wielkopolski. Obecnie Prezesem PBK jest Eugeniusz Osesek, a bracia Henryk Tadeusz Stokłosa i Jan Michał Kubacki są prezesami honorowymi pilskiego bractwa.

Obok dawnych – historycznych idei dziś łączy wszystkie bractwa jeszcze jedno. Wolni, ponad wszelkimi podziałami budują wspólnie fundamenty europejskiego domu, wspartego na mocnych filarach wiary, tradycji i umiłowania ojczyzny.

W listopadzie 2001 r. czterej członkowie PBK „Tarcza” uczestniczyli wraz z trzema tysiącami przedstawicieli europejskich bractw kurkowych w audiencji u Ojca Świętego. Pilscy bracia ofiarowali wówczas papieżowi Janowi Pawłowi II wykonany przez nosiciela odznaczenia Zakonu Rycerskiego Świętego Sebastiana, brata Adama Gołembowskiego, witraż przedstawiający Krzyż Bracki i Kura.

Z okazji tego Jubileuszu wydano okolicznościowa publikację pt. „20 lat Pilskiego Bractwa Kurkowego „Tarcza” przedstawiająca historię powstania – założenia Bractw Kurkowych w Polsce oraz Pilskiego Bractwa Kurkowego „Tarcza. Publikacja została napisana przez wstępującego w dniu jubileuszu do pilskiego Bractwa, brata Arno Giese.

Warto dodać, że Pilskie Bractwo jest częstym gościem w regionalnej prasie. Najczęstszym gościem strzelań, spotkań i różnych uroczystości są redaktorzy Tętna Regionu i Tygodnika Nowego. Nasza redakcja z okazji pięknego jubileuszu składa wytrwałości w rozwoju działalności brackiej, sukcesów strzeleckich i pomyślności w życiu osobistym.

Patronami honorowymi uroczystości byli: Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski , Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły, Adam Marian Gołembowski – Prezes Zjednoczenia KBS RP, Henryk Tadeusz Stokłosa – Prezes Honorowy PBK „Tarcza”.

Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/tetnoregionu/photos/?tab=album&album_id=1154581991249548

https://www.facebook.com/tetnoregionu/photos/?tab=album&album_id=1155249057849508

Sebastian Daukszewicz

jubileusz_reaktywacji00

jubileusz_reaktywacji14 jubileusz_reaktywacji01 jubileusz_reaktywacji02 jubileusz_reaktywacji03 jubileusz_reaktywacji04 jubileusz_reaktywacji05 jubileusz_reaktywacji06 jubileusz_reaktywacji07 jubileusz_reaktywacji08 jubileusz_reaktywacji09 jubileusz_reaktywacji10 jubileusz_reaktywacji11 jubileusz_reaktywacji12 jubileusz_reaktywacji13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *