Kaczory – gmina przyciągająca jak magnes!

W Polsce jest bez mała 2500 gmin. Wśród nich jedną z najprężniej funkcjonujących i dynamicznie się rozwijających jest gmina Kaczory. Cóż sprawia, że właśnie ta gmina zasługuje na wyróżnienie? Niewątpliwie przemawia za nią wiele argumentów. Przede wszystkim jest to jednostka samorządu przyjazna inwestorom, mieszkańcom i środowisku. Włodarze gminy starają się sprostać oczekiwaniom, jakie stawiane są przed nowoczesnym samorządem – i czynią to niezwykle skutecznie. W tej gminie inwestorzy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony władz lokalnych, na czele z wójtem gminy Brunonem Wolskim. Gmina aktywnie pomaga inwestorom na każdym etapie np. w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników czy w zakresie infrastruktury. Samorząd gminy Kaczory ma konkretną i perspektywiczną wizję swojego rozwoju, dzięki czemu już stanowi awangardę proeuropejskich przemian i ma szansę stać się wzorem dla gmin z całej Polski.

Spiritus movens tak wszechstronnego rozwoju gminy Kaczory jest bez wątpienia wójt Brunon Wolski, który już od 30 lat jej przewodzi. Ten nad wyraz sprawny sternik gminy nie tylko jest wizjonerem, ale co najważniejsze, wraz ze swoją ekipą, potrafi wizje przekuć w czyn oraz dawać impuls do nowych wyzwań. Brunon Wolski nie doprowadziwszy jeszcze jednej spektakularnej inwestycji do końca, już myśli o dwóch kolejnych, jeszcze bardziej błyskotliwych i funkcjonalnych. Wypadkową tych działań jest prężny rozwój gminy, który zauważany jest nie tylko w skali mikro, lecz także makro. Dowodem na to są liczne nagrody oraz wyróżnienia w ogólnopolskich rankingach i konkursach.

Ostatnią z przyznanych nagród, która niejako zwieńcza pewien etap w rozwoju gminy Kaczory jest „HIT 2015”.

Wręczenie tej prestiżowej nagrody miało miejsce 21 lutego 2016 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam właśnie nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie XXI edycji konkursu „Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2015”. Konkurs ów ma na celu promowanie najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów lokalnych oraz szeroko rozumianych działań ekologicznych i organizacyjnych.

Gmina Kaczory została zarekomendowana do konkursu w 2015 roku Po zgłoszeniu tematu konkursowego pozytywnie przeszła proces weryfikacyjny i spełniła wymagane kryteria konkursowe. Pozytywna ocena kapituły konkursu oraz wcześniejsza nominacja do tytułu „HIT 2006” były podstawą do przyznania gminie znaku jakościowego „HIT 2015” drugiego stopnia za dynamikę działań w zakresie wielofunkcyjności gminy Kaczory w latach 1990-2015. Akt nadania tytułu podczas finałowej gali odebrał Brunon Wolski, wójt gminy Kaczory.

Trzeba nadmienić, że w tym konkursie gmina Kaczory została wyróżniona już po raz drugi. W 2007 r. Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów przyznał gminie nominację do tytułu „HIT 2006” za inwestycje zrealizowane w ostatnim 15-leciu oraz modelowe rozwiązania organizacji oświaty na terenie gminy.

Przed HIT-em również były nagrody. W 2015 roku gmina Kaczory została wyróżniona… i to dwukrotnie.

W ubiegłym roku Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Polska Agencja Przedsiębiorczości doceniły działania samorządu w tym zakresie i przyznały gminie dwa certyfikaty „Gmina Fair Play 2015” i „Lider Rozwoju Regionalnego 2015”.  Indywidualne wyróżnienie od ministra administracji i cyfryzacji otrzymał także wójt gminy Brunon Wolski, który zarządza gminą od 1986 r.

Głównym założeniem konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest promowanie wśród polskich i zagranicznych inwestorów tych samorządów, które stwarzają warunki do rozwoju i są otwarte na nowe inwestycje, a jednocześnie gwarantują rzetelną obsługę w przyjaznej biznesowi atmosferze. Konkurs prowadzony jest w 5 kategoriach: gmina wiejska agro, gmina wiejska wielofunkcyjna, miasteczko i małe miasto, średnie miasto, duże miasto, gmina turystyczna. Rozpoznawalne logo przyciąga uwagę inwestorów i wspiera budowanie pozytywnego wizerunku gminy. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji samorządu sprawdzonych i ocenionych przez przedsiębiorców, inwestorów i audytorów konkursu. W połączeniu z oceną zawartą w raporcie benchmarkingowym stanowi silny argument w negocjacjach biznesowych. Certyfikat został wręczony przedstawicielom władzy samorządowej podczas uroczystej gali, która odbyła się 23 października w Warszawie. Uroczystego wręczenia certyfikatu dokonał Mieczysław Bąk – prezes Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w asyście Andrzeja Arendarskiego – prezesa Krajowej Izby Gospodarczej i Janusza Piechocińskiego – wicepremiera i ministra gospodarski. Do programu certyfikacyjnego „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2015” gmina Kaczory przystąpiła w marcu br. w kategorii gmin wiejskich wielofunkcyjnych.

W listopadzie ubiegłego roku podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi gmina Kaczory nagrodzona została po raz drugi. Tym razem nagroda przyznana została w ogólnopolskim programie „Lider Rozwoju Regionalnego”, w którym Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz redakcja Forum Przedsiębiorczości, co roku nagradzają samorządy wyróżniające się pod względem gospodarczym i rozwojowym. Wśród szczęśliwych posiadaczy statuetki Lider Rozwoju Regionalnego 2015 znalazła się gmina Kaczory. To szczególne wyróżnienie z rąk Wojciecha Pomarańskiego – dyrektora programowego Polskiej Agencji Przedsiębiorczości odebrali: Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory oraz Stefan Kowal – przewodniczący Rady Gminy Kaczory. O przyznaniu nagrody decydowały m.in. następujące kryteria: poziom rozwoju gminy, długofalowość polityki realizowanej przez władze, trwałość i ciągłość w zarządzaniu, profesjonalizm kadr, oferta inwestycyjna, jakość i ilość zrealizowanych inwestycji. Punktacji podlegała także infrastruktura społeczna i techniczna oraz wykorzystanie przez samorząd środków unijnych. Nagroda jest tym cenniejsza, że gminy nie mogły same zgłaszać swoich kandydatur do udziału w programie. O tym, kto zostanie zakwalifikowany oraz czy otrzyma ewentualne odznaczenie decydowała zewnętrzna, niezależna kapituła.

Nic za darmo!

Na nagrody, wyróżnienia i uznanie trzeba zasłużyć. Gmina Kaczory na nie zasłużyła przez swoje efektywne działanie i sukcesy osiągane w wielu dziedzinach. Wśród nich obowiązkowo należy wymienić inwestycje, oświatę, sport, rolnictwo, infrastrukturę drogową czy nowoczesną przedsiębiorczość.

Gminne inwestycje

Racjonalne inwestycje lokalne kreują rozwój społeczno-gospodarczy gminy w długim i krótkim okresie. Inwestycje służące budowie i rozbudowie lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej są podstawowym czynnikiem wzrostu wartości majątku gminy. Trudno wymienić wszystkie inwestycje realizowane w gminie Kaczory w latach 1990-2015, gdyż ich lista jest długa. Jednak te, które wykonano z udziałem środków finansowych zewnętrznych, w tym unijnych udowadniają, że samorząd w pełni je wykorzystuje. Można powiedzieć, że gmina rozwijała się w szybkim tempie, a wioski stały się nowocześniejsze, co jest również zasługą samych mieszkańców, którzy dbają o swoją małą ojczyznę.

Oświata

Oczkiem w głowie kaczorskiego samorządu jest oświata. W gminie funkcjonuje gimnazjum, trzy nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły podstawowe o klasach I-VI oraz jedna 3-oddziałowa szkoła podstawowa. Na przestrzeni ostatnich 25 lat rozbudowano trzy szkoły: w Śmiłowie (1990-1993), Kaczorach (1995-2002) i Dziembowie (2008-2010), a pozostałe obiekty systematycznie modernizowano. Dumą gminy są przedszkola, dostępne od 1990 r. dla wszystkich chętnych dzieci. W 1990 roku oddano do użytku nowy budynek w Kaczorach, który w 2012 roku powiększono o dodatkowy szósty oddział. Każda z siedmiu działających obecnie placówek posiada bezpieczny plac zabaw, otwarty także popołudniami dla wszystkich dzieci.

Kaczory gminą sportu

Dzięki rozwojowi infrastruktury sportowej w gminie, najmłodsi oraz ludzie starsi mogą aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu i w nowoczesnych funkcjonalnych halach sportowych przy szkołach w Kaczorach, Śmiłowie i Dziembowie, które powstały w 1998 i 2010 roku. To na nich odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, a po lekcjach są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Co warte jest podkreślenia w każdej wsi sołeckiej mieszkańcy mogą korzystać z boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, a w Kaczorach, Prawomyślu i Dziembówku – także do gry w piłkę plażową. W 2015 roku gmina wzbogaciła się o kolejne wielofunkcyjne boisko przy szkole w Kaczorach.

Sportowym hitem gminy jest wybudowana w 2013 roku kryta pływalnia „Relaks”, oferująca dwa baseny, zjeżdżalnię, jacuzzi, kompleks saun oraz grotę solną, za którą gminie został przyznany tytuł „Inwestor na Medal”, w ogólnopolskim konkursie Budowniczy Polskiego Sportu, za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji. Do tytułu zarekomendował gminę Kaczory marszałek województwa wielkopolskiego. Uzyskanie takiego wyróżnienia za wybudowanie krytej pływalni w Kaczorach jest dla gminy Kaczory kolejną motywacją do działania w rozwój infrastruktury sportowej. W ramach cotygodniowych lekcji wychowania fizycznego na basen uczęszczają uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Kaczory. Młodzież realizuje swoje sportowe pasje w czterech Ludowych Zespołach Sportowych. Każdy klub posiada pełnowymiarowe boisko z szatniami, na trzech obiektach wybudowano trybuny. Powstałe obiekty sportowe mają być pełne uśmiechniętych dzieci, gwarantując rozwój, radość i zdrowy wypoczynek.

Rolnictwo, infrastruktura drogowa, nowoczesna przedsiębiorczość

W gminie Kaczory także rolnictwo jest bardzo ważną gałęzią działalności mieszkańców, a rolnicy stanowią sól tej ziemi, aktywnie współtworząc jej klimat. Gmina Kaczory ma charakter rolniczy, ale doskonałe warunki do działalności znalazły w niej liczne przedsiębiorstwa. Prowadzona przez władze lokalne polityka wspiera inwestorów, sprzyja powstawaniu nowych firm. Działalność gospodarczą prowadzi tu około 400 podmiotów różnych branż, dzięki czemu każdy mieszkaniec ma szansę znaleźć pracę na terenie gminy, bądź w pobliskiej Pile.

Warto także wspomnieć o najważniejszej inwestycji drogowej w ostatnich latach, jaką była budowa drogi z Kaczor do Piły, o długości 6 km. Oddanie jej do użytku w 2004 roku znacząco poprawiło komunikację w gminie i skróciło dojazd do Piły.
Należy podkreślić, że przez cały okres minionego 25-lecia inwestycje realizowane były na terenie całej gminy. Właśnie dzięki takiej polityce inwestycyjnej dziś wszystkie miejscowości są zadbane i uporządkowane. Wszystkie mają zmodernizowane drogi, chodniki i parkingi z wjazdami z kostki polbrukowej co przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców.

Jak można zauważyć, mieszkańcy gminy Kaczor są aktywnymi uczestnikami wielu wydarzeń nie tylko plenerowych. W salach wiejskich z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym organizują spotkania czy uroczystości rodzinne. Obiekty te są systematycznie remontowane i modernizowane. W 2013 roku przy wykorzystaniu środków unijnych powstał nowy Wiejski Dom Kultury w Jeziorkach. Obecnie modernizowana jest oczyszczalnia ścieków w Kaczorach oraz trwa rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. W najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje m.in. budowa ścieżek pieszych i rowerowych wokół jeziora Kopcze, budowa dróg Rzadkowo – Morzewo, Dziembowo – Kaczory oraz Śmiłowo – Brodna.

Oprócz dobrej infrastruktury lokalny biznes kwitnie dzięki preferencyjnym warunkom wprowadzonym przez władze. Są to m.in. zwolnienia z podatków, zrównanie opłat za wodę i ścieki na poziomie odbiorców indywidualnych, doradztwo w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego, pomoc przy naborze pracowników, w znalezieniu działki budowlanej czy przy zmianie zapisów dotyczących funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. A to wszystko przyciąga do tej nietuzinkowej gminy, niczym magnes!

Warunki życia w gminie Kaczory nie ustępują miejskim standardom, a jej dodatkowym atutem są okoliczne lasy i jeziora oraz piękna przyroda.

Zatem, bez wątpienia, warto związać z gminą Kaczory swoje życiowe plany!

Marek Mostowski

kaczory_gmina_przyciagajaca00

kaczory_gmina_przyciagajaca13 kaczory_gmina_przyciagajaca01 kaczory_gmina_przyciagajaca02 kaczory_gmina_przyciagajaca03 kaczory_gmina_przyciagajaca04 kaczory_gmina_przyciagajaca05 kaczory_gmina_przyciagajaca06 kaczory_gmina_przyciagajaca07 kaczory_gmina_przyciagajaca08 kaczory_gmina_przyciagajaca09 kaczory_gmina_przyciagajaca10 kaczory_gmina_przyciagajaca11 kaczory_gmina_przyciagajaca12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *