Radni z wizytą w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W minionym tygodniu Radni z Komisji Spraw Społecznych, jak co roku, spotkali się w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Polnej 3 w Pile, gdzie w spokojniejszej atmosferze niż na sesjach mieli okazję zapoznać się z działalnością jednostki, której dyrektorem jest Ewa Hołubiec. Radni również zwiedzili odnowione pomieszczenia Ośrodka.

– Dzisiejsze spotkanie było okazją do omówienia problemów, jakie się pojawiają w funkcjonowaniu Ośrodka. Rozważaliśmy co by to było, gdyby zlikwidowano tzw. Izbę wytrzeźwień. Jednak ten Ośrodek tak doskonale funkcjonuje, że o żadnej likwidacji mowy nie ma. Problemy są rozwiązywane na bieżąco, zadowoleni jesteśmy z czystości jaka tam panuje, z przeprowadzonego remontu i z dobrym wykorzystywaniem pieniędzy, które przekazujemy na funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – mówi Włodzimierz Bystrzycki, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile powołany został Uchwałą nr XII/07/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 29 czerwca 1999 roku. Przedmiotem działalności podstawowej Ośrodka jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków, integracją społeczną osób uzależnionych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ośrodek sprawuje także opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka przez funkcjonariuszy Policji oraz strażników Straży Miejskiej polegającą w szczególności na udzielaniu tym osobom świadczeń higieniczno-sanitarnych oraz pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Ośrodek oferuje pomoc specjalistów: psychologa klinicznego, pedagoga – specjalisty terapii uzależnień, psychoterapeuty, radcy prawnego. Ośrodek swoim pacjentom zapewnia pełną anonimowość oraz warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu.

Sebastian Daukszewicz

radni_z_wizyta10

radni_z_wizyta38 radni_z_wizyta11 radni_z_wizyta12 radni_z_wizyta13 radni_z_wizyta14 radni_z_wizyta15 radni_z_wizyta16 radni_z_wizyta17 radni_z_wizyta18 radni_z_wizyta19 radni_z_wizyta20 radni_z_wizyta21 radni_z_wizyta22 radni_z_wizyta23 radni_z_wizyta24 radni_z_wizyta25 radni_z_wizyta26 radni_z_wizyta27 radni_z_wizyta28 radni_z_wizyta29 radni_z_wizyta30 radni_z_wizyta31 radni_z_wizyta32 radni_z_wizyta33 radni_z_wizyta34 radni_z_wizyta35 radni_z_wizyta36 radni_z_wizyta37

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *