W Pile powstanie kolejny budynek socjalny

Pod koniec grudnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że Gmina Pila spełniła wymagania w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych oraz udziela finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie będzie przysługiwać po podpisaniu umowy. Dzięki dofinansowaniu w Pile będzie realizowany, z udziałem TBS, III etap obejmujący1 budynek z 49 lokalami mieszkalnymi w rejonie ul. gen. Wł. Andersa.  

– Budynek, o którego dofinansowanie ubiegaliśmy się, jest budynkiem trochę większym niż ten, który na ul. Andersa przekazaliśmy w tamtym roku lokatorom. W sumie będzie w tym budynku ok. 2400 m powierzchni użytkowej samych mieszkań plus pomieszczenia gospodarcze. Całkowity koszt inwestycji, który był zgłoszony we wniosku, to jest ponad 8 mln zł. Po podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem GK a Gminą Piła będzie określony terminarz inwestycji – mówi Remigiusz Dekarli, prezes pilskiego TBS.

Wkrótce ruszy realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2 – II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa z 20 lokalami mieszkalnymi z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Zakończenie budowy planowane jest na 31 sierpnia 2016 roku.

(SE)

w_pile_powstanie_kolejny10

w_pile_powstanie_kolejny14 w_pile_powstanie_kolejny11 w_pile_powstanie_kolejny12 w_pile_powstanie_kolejny13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *